Thank you

FACEBOOK

Monday, May 16, 2011

Indahnya Hidup Bersyariat

Terbitan: Telaga Biru

Merupakan panduan untuk diri sendiri (fardhu ain), seisi keluarga, masyarakat dan umat sejagat (fardhu kifayah). Ia merangkumi syariat ketika kelahiran, fardhu ain kanak-kanak, penekanan pendidikan remaja, hukum hakam muamalat (jual beli), munakahat(nikah kahwin dan rumah tangga) serta amalan zikir, doa dan adab.

Semua ilmu bersumberkan Al-Quran dan hadis sahih. Teknik penyampaian buku ini ringkas dan tepat dalam bentuk carta, jadual dan rajah. Semua doa, bacaan dan zikir boleh dibaca dan dan dihafal dengan mudah. Langkah amalan disampaikan mengikut turutan step by step.

Media fotografi warna penuh digunakan utk menunjukkan perkara yang realistik. Buku ini seharusnya dimiliki oleh setiap individu yang ingin mendalami Islam. Isi kandungan meliputi Solat, Puasa, Cara mengendali kanak-kanak dan remaja, mengendali jenazah, Haji dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment